MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Langkawi môžeme zabezpečiť vašu licenciu MMSI / rádia Langkawi. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, Epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť licenciu na rádio Langkawi MMSI. Cena je 199 USD ročne v kombinácii s registráciou vlajky Langkawi alebo 250 USD ročne, ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Vyžadujeme iba kópiu pasu, potvrdenie o inštalácii rádiového zariadenia a kópiu registrácie vašej lode na Langkawi. licenciu prevádzkovateľa potrebujú iba komerčné jachty a súkromné jachty nad 24 metrov. Súkromné a komerčné jachty pod 24 metrov a prepravujúce menej ako 12 cestujúcich sú vylúčené.

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení