MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио на Лангкави, когато кандидатствате за регистрация на флаг на Лангкави. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, Epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме лиценз за радио Langkawi MMSI за нашите клиенти. Цената е 199 USD на година в комбинация с регистрацията на флаг Лангкави или 250 USD на година, ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Изискваме само копие на паспорт, сертификат за инсталиране на радиооборудване и копие от вашата регистрация на лодка Langkawi. само търговски яхти и частни яхти над 24 метра се нуждаят от лиценз за оператор. Частни яхти и търговски яхти под 24 метра и превозващи по-малко от 12 пътника се изключват.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани